Ανακατασκευή ανεμόμυλου στην Τήνο | Windmill restoration in Tinos, Greece

Ανακατασκευή ανεμόμυλου στην Τήνο

Ανακατασκευή κινητικών μερών και μερών περιστροφής τού ανεμόμυλου στην Τήνο από το Δημήτρη Χατζή στον Πύργο.

Ανακατασκευή κινητικών μερών και μερών περιστροφής τού ανεμόμυλου στην Τήνο από το Δημήτρη Χατζή Ανακατασκευή κινητικών μερών και μερών περιστροφής τού ανεμόμυλου στην Τήνο από το Δημήτρη Χατζή